Leveringsuavs

February 16, 2022

Laatste bedrijfsnieuws over Leveringsuavs

Leveringsuavs moeten goederen aan hun voorgenomen ontvangers veilig en veilig leveren waar zij worden gevestigd. Langer de waaier en de capaciteit om zwaardere en grotere ladingen te behandelen, kan productiever deze UAVs zijn. Omdat zij op verstopte en complexe gebieden kunnen werken, moeten zij absoluut veilig zijn. Zij moeten overtolligheden op veelvoudige lagen opnemen vermijden berokkenend mensen, schadelijk bezit, of verliezend hun waardevolle lading. Dat vereist verstrekkend macht aan overtollige systemen zoals motoren, GPS voor navigatie, visiesystemen, en andere sensoren voor vlucht en vluchtbeëindiging.

 

laatste bedrijfsnieuws over Leveringsuavs  0